Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách

Webové stránky představují výzkumný projekt TA ČR s názvem „Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách“, který je realizován na Fakultě sociálních studií ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Kód projektu

TL02000050

Období řešení projektu

01/2019 – 12/2021

Poskytovatel

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Program

TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Kategorie VaV

Experimentální vývoj

Cílem projektu je v propojení technické a netechnické sféry výzkumy vytvořit informační systémy pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách (NPC) využívající moderní informační technologie, které uživatelům umožní získat relevantní, včasné a propojené informace o podpůrných sítích pro prevenci jejich možné sociální izolace a exkluze, fyzického a psychického vyčerpání, poruch zdraví a dalších rizikových faktorů v souvislosti s jejich náročnou životní situací. Informační systémy (IS) přispějí i ke zlepšení informovanosti o podpůrných systémech cílové skupiny projektu napříč dalšími subjekty dlouhodobé péče zejména subjekty veřejné správy, sdružení praktických lékařů ad. Záměrem projektu je formou agilního vývoje software vytvořit a ověřit pilotní model IS-NPC v Moravskoslezském kraji, který lze následně aplikovat i v jiných krajích a/nebo na jiné cílové skupiny neformální péče.
logo TA ČR Projekt TL02000050 Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2019