O projektu

Cílem projektu je vytvořit informační systémy pro neformální/rodinné pečující o osoby po cévních mozkových příhodách, které přispějí jak ke zlepšení informovanosti v kontextu jejich akutní i dlouhodobé péče o blízkého po CMP, tak také ke zlepšení informovanosti napříč dalšími subjekty dlouhodobé péče (veřejná správa, sdružení praktických lékařů ad.). Záměrem projektu je vytvořit a ověřit pilotní model informačních systémů pro cílovou skupinu projektu v Moravskoslezském kraji, který lze následně aplikovat i v jiných krajích a/nebo na jiné cílové skupiny neformální péče.

Hlavními plánovanými výstupy projektu jsou

  • informační systémy pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách / responzivní designe,
  • souhrnná výzkumná zpráva s popisem metodiky a výsledků výzkumu včetně doporučení pro implementaci výsledků výzkumu v praxi.

Dalšími plánovanými výstupy projektu jsou

  • odborný článek k průběhu/výsledkům výzkumu,
  • uspořádání konference k výstupům projektu,
  • elektronický sborník z konference k výstupům projektu.logo TA ČR Projekt TL02000050 Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2019